کتاب های موسقی بامانی و برز آو منتشر شد

1,015

کتاب های موسقی بامانی و برز آو منتشر شد

ساز تالشی

کتاب های موسقی بامانی و برز آو منتشر شد/ به گزارش رسانه ساز تالشی کتاب های موسیقی بامانی و برز آو توسط استاد مهراب مسرور منتشر شد / این آثار که حاصل زحمات چندیدن ساله مهراب مسرور برای موسیقی سرزمین تالش می باشد/ جهت استفاده برای عموم مردم انتشار یافت

 

کتاب های موسقی بامانی و برز آو منتشر شد

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

تلگرام ساز تالشیاینستاگرام ساز تالشی