مجموعه غزل تالشی چوئه گشه اثری از معصومه اپروز

1,275

مجموعه غزل تالشی چوئه گشه اثری از معصومه اپروز

چوئَه گِشَه شامل چهل نمونه غزل تالشی سروده شاعر طی سال های ۱۳۷۴ تاکنون می باشد.
این کتاب با ضمیمه سی دی صوتی، مبلغ سی و پنج هزار تومان نرخ گذاری شده که امیدواریم استقبال تالشان فرهنگ دوست از این گونه آثار، گامی مؤثر در جهت حمایت و تقویت فعالان عرصه شعر و ادبیات تالش باشد.

 

قسمت ۱           دانلود                       قسمت ۱۱           دانلود                           قسمت ۲۱       دانلود                           قسمت ۳۱      دانلود

قسمت ۲          دانلود                        قسمت ۱۲          دانلود                           قسمت ۲۲       دانلود                           قسمت ۳۲      دانلود

قسمت ۳          دانلود                        قسمت ۱۳           دانلود                           قسمت ۲۳       دانلود                           قسمت ۳۳      دانلود

قسمت ۴          دانلود                        قسمت ۱۴           دانلود                           قسمت ۲۴       دانلود                           قسمت ۳۴      دانلود

قسمت ۵          دانلود                        قسمت ۱۵           دانلود                           قسمت ۲۵       دانلود                           قسمت ۳۵      دانلود

قسمت ۶          دانلود                        قسمت ۱۶           دانلود                           قسمت ۲۶       دانلود                           قسمت ۳۶      دانلود

قسمت ۷          دانلود                        قسمت ۱۷           دانلود                           قسمت ۲۷       دانلود                           قسمت ۳۷      دانلود

قسمت ۸          دانلود                        قسمت ۱۸           دانلود                           قسمت ۲۸       دانلود                           قسمت ۳۸      دانلود

قسمت ۹          دانلود                        قسمت ۱۹           دانلود                           قسمت ۲۹       دانلود                           قسمت ۳۹      دانلود

قسمت ۱۰         دانلود                       قسمت ۲۰           دانلود                            قسمت ۳۰       دانلود                           قسمت ۴۰      دانلود

مجموعه غزل تالشی چوئه گشه اثری از معصومه اپروز

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

تلگرام ساز تالشیاینستاگرام ساز تالشی