دانلود شعر تالشی از مهرزاد حاجی بابائی به نام آگرده راه

1,155

دانلود شعر تالشی از مهرزاد حاجی بابائی به نام آگرده راه

 

اوه ساله بهاری خاسه بله چمش آکرد
پاییزی بر ویچینیست،زمستونی چرا دمرد

دلی خشکه رمشم اشکاته شیمه تا ادیم ازیمه خیالی ونده روار و آلیشته پرد

مرا باغی کیتاوی دستونی کاش خنده ننه
دده نقلی املکه اسب آموته،نخته پکرد

آوی کا،آتشی کا،تا برشیمه سوزه بهار ای دفن زمستونی،ایسبی یه کوپ و لاش جیکرد

شو و روزم همه فکرم ام پوچه گوله را شه کیمه از،کییا آمیمه،کی یه من کشته و ورد

مه را پایزه باغی دستونی مخون،دلم پوره آلاون ای دفه نی ور بیگه من سردمه،سرد

بزنیمه زمستونی را،بهاری دومله دریه دلی کار اومید بوبو،ام شه را نی هسته آگرد

برگردان به فارسی

راه بازگشت

نوروز آمده ،طفل زیبای بهار چشمهایش را گشود
در پاییز بسته شد،وچراغ زمستان خاموش گشته

پرچین(چپر)خشک دلم را شکافتم و رفتم تا آن سوی تا آن سوی(خیال)
منم و رود ژرف و عمیق خیال و پل باریک و آماسیدهء رویش

برایم مادر از دو بیتی های کتاب خیال انگیز باغ خوانده است
و پدرم اسب رام نشده داستانش را برایم با افسار، رام نمود

تا از آب و آتش رهاشدم،وبه بهار زندگانیم رسیدم
زمستان باردیگرحصیر و فرشش رابرجانم گستراند(چه زود عمر رفت پیرشدیم)

همه فکرو خیالم به دور این سراب مدور و پوچ سپری شد و چرخیدکه:

کیم و از کجا آمده ام و مسبب زادن و بودنم که هستند

برایم دیگراز دو بیتی های حزن انگیز باغ پاییز نخوانی که دلم بدجور گرفته

درآغوشم گیرو آرمم کن که بسیار سردم و سرد

آری می دانم که زمستان را نوبهاری در ره است
در دلت امید وار باش که این رفتن را یقنا”بازگشتی دیگر است
مهرزاد حاجی بابایی

دانلود شعر تالشی از مهرزاد حاجی بابائی به نام آگرده راه

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

تلگرام ساز تالشیاینستاگرام ساز تالشی