دانلود شعر تالشی از مهرزاد حاجی بابائی به نام شیرین جان

1,226

دانلود شعر تالشی از مهرزاد حاجی بابائی به نام شیرین جان

شیرین جان

خشه روزن،گذشتینه ،شیرین جان
عزیزه لحظه ین،شینه،شیرین جان

سرش جیره میشین،ریخون ملوله
خونه داری نه چی سینه،شیرین جان

لهشتی سر دکرده سوج و وا نه
خمارن دل گیر آبینه،شیرین جان

دلی رنگر سییاسنگی شیواره
ته را دل خونه پر کینه شیرجان

چمش راهه ته را آواره فرهاد
سوارر حاضره،زینه،شیرین

صغیره عاشقر کشته،دداری
نیمزنی ام کم آیینه شیرین جان

سیاهی که،خراو آبو ایلاهی
آواینه رو نی چرکینه،شیرین جان

برگردان به فارسی

روزهای خوش ما سپری شده است،ای شیرین جانم
لحظه های گرانبهاو عزیز،رخت بربستند ای شیرین جانم

گل بنفشه سرافکنده و ریحان ،ملول و غمگین گشته است و سینه اش از خون غلطان است ای شیرین جانم

بوران و طوفان با سوز و باد،شروع شده
خماران همه دلگیر گشته اند،شیرین جانم

رنگ دلت،به سان سنگ سیاه است(سخت و سیا)
و از دست تو دل بسی کینه دارد و پرخون است ای شیرن جانم

برای توچشم فرهاد عاشق آواره،در راه مانده است
(درحالی که )اسب تو زین شده و آماده سوار شدنت است،ای شیرین جانم

این عاشق صغیرت را بی جهت و بیهوده کشتی
نمی دانم که این اعمالت به کدام مسلک و آیین برمیگردد ای شیرین جانم

الهی خانهء سیاهی خراب شود که حتی روی آیینه ها.سیاه و غبار اندود گشته است،شیرین جانم

دانلود شعر تالشی از مهرزاد حاجی بابائی به نام شیرین جان

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

تلگرام ساز تالشیاینستاگرام ساز تالشی