دانلود آهنگ قدیمی تالشی از هادی حمیدی به نام عمو کیله جان

14,350

دانلود آهنگ قدیمی تالشی از هادی حمیدی به نام عمو کیله جان

متن تصنیف «گسکری بازار»

گسکری بازار
بازار گسکر

صَبا گَسکَری بازارَه عَموکیلَه جان؛ بِرن مَکَه ایستغاره عَموکیلَه جان
فردا بازار [شهر] گسکر برپاست؛ بیا استخاره نکن دختر عمو جان

صَبا گسکری بازارَه، بِرن مَکَه ایستقارَه
فردا بازار گسکر برپاست، بیا استخاره نکن

صَبا گسکری بازارَه، بِرن مَکَه ایستقارَه، عموکیلَه جان، عموکیلَه جان
فردا بازار گسکر برپاست، بیا استخاره نکن دخترعمو جان

صَبا گَسکَری بازارَه عَموکیلَه جان؛ بِرن مَکَه ایستغاره عَموکیلَه جان (دو بار)
فردا بازار گسکر برپاست؛ بیا استخاره نکن دختر عمو جان

ترا پاجامَه ویگِرم، دَسَ دَسمالَه ویگِرم
برایت لباس می‌گیرم، دستمال می‌گیرم

ترا پاجامَه ویگِرم، جیفَه آواینَه ویگِرم، عموکیلَه جان، عموکیلَه جان
برایت لباس می‌گیرم، آینه جیبی می‌گیرم دخترعمو جان

صَبا گسکری بازارَه، بِرن مَکَه ایستقارَه
فردا بازار گسکر برپاست، بیا استخاره نکن

صَبا گسکری بازارَه، بِرن مَکَه ایستقارَه، عموکیلَه جان، عموکیلَه جان
فردا بازار گسکر برپاست، بیا استخاره نکن دخترعمو جان

صَبا گَسکَری بازارَه عَموکیلَه جان؛ بِرن مَکَه ایستغاره عَموکیلَه جان (دو بار)
فردا بازار گسکر برپاست؛ بیا استخاره نکن دختر عمو جان

نَنَه کَبَرون ویشورو، برا گافارو آشونو
مادر خانه را آب و جارو می‌کند، برادر گهواره را می‌جنباند

نَنَه کَبَرون ویشورو، خالا دِ پلا پِشورو، عموکیلَه جان، عموکیلَه جان
مادر خانه را آب و جارو می‌کند، خواهر برنج را [برای پخت] می‌شوید دخترعمو جان

صَبا گسکری بازارَه، بِرن مَکَه ایستقارَه
فردا بازار گسکر برپاست، بیا استخاره نکن

صَبا گسکری بازارَه، بِرن مَکَه ایستقارَه، عموکیلَه جان، عموکیلَه جان
فردا بازار گسکر برپاست، بیا استخاره نکن دخترعمو جان

صَبا گَسکَری بازارَه عَموکیلَه جان؛ بِرن مَکَه ایستغاره عَموکیلَه جان (دو بار)
فردا بازار گسکر برپاست؛ بیا استخاره نکن دختر عمو جان

گیریَه گیریَه مَکَه از اِشتِه گیریَه عَموکیلَه جان
اینقدر ییلاق ییلاق مکن، من آن ییلاق تو دختر عمو جان

رَنگی زَرد آمَکَ بِبشَم ب گیریَه عموکیلَه جان
[حالا] رنگ و رویت را زرد مکن، بیا برویم به ییلاق دخترعمو جان

خَسَه ببا مَرا بام شمَه گیریَه عَموکیلَه جان
از سعادت من باشد اگر بیایم به ییلاق شما دخترعمو جان

بشَم بازار خرَم سَوغات گیریَه عَموکیلَه جان
[بیا] برویم بازار [تا] بخریم سوغات ییلاق را دخترعمو جان

صَبا گسکری بازارَه، بِرن مَکَه ایستقارَه
فردا بازار گسکر برپاست، بیا استخاره نکن

صَبا گسکری بازارَه، بِرن مَکَه ایستقارَه، عموکیلَه جان، عموکیلَه جان
فردا بازار گسکر برپاست، بیا استخاره نکن دخترعمو جان

صَبا گَسکَری بازارَه عَموکیلَه جان؛ بِرن مَکَه ایستغاره عَموکیلَه جان (دو بار)
فردا بازار گسکر برپاست؛ بیا استخاره نکن دختر عمو جان

نَنَه کَبَرون ویشورو، برا گافارو آشونو
مادر خانه را آب و جارو می کند برادر گهواره را می‌جنباند

نَنَه کَبَرون ویشورو، خالا دِ پلا پِشورو، عموکیلَه جان، عموکیلَه جان
مادر خانه را آب و جارو می‌کند، خواهر برنج را [برای پخت] می‌شوید دخترعمو جان

صَبا گسکری بازارَه، بِرن مَکَه ایستقارَه
فردا بازار گسکر برپاست، بیا استخاره نکن

صَبا گسکری بازارَه، بِرن مَکَه ایستقارَه، عموکیلَه جان، عموکیلَه جان
فردا بازار گسکر برپاست، بیا استخاره نکن دخترعمو جان

صَبا گَسکَری بازارَه عَموکیلَه جان؛ بِرن مَکَه ایستغاره عَموکیلَه جان (دو بار)
فردا بازار گسکر برپاست؛ بیا استخاره نکن دختر عمو جان

دانلود آهنگ قدیمی تالشی از هادی حمیدی به نام عمو کیله جان

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

  1. سید امیر محمد حمیدی
    ۰۶ آبان ۰۱

    ممنون دنبال اهنگ پدربزرگم بودم من سید امیر محمد حمیدی نوه سید هادی حمیدی پسر کاوه حمیدی هستم ممنون بابت گذاشتن اهنگ 🙏🙏🙏🙏

تلگرام ساز تالشیاینستاگرام ساز تالشی