داستان صوتی جدید تالشی به نام خدا وینده از شهرزاد فرهی

1,149

داستان صوتی جدید تالشی به نام خدا وینده از شهرزاد فرهی

دیدن خدا

گویند عارفی قصد حج کرد.
فرزندش از او پرسید: پدر کجا می خواهی بروی؟
پدر گفت: به خانه خدایم.
پسر به تصور آن که هر کس به خانه خدا می رود، او را هم می بیند! پرسید: پدر! چرا مرا با خود نمی بری؟
گفت: مناسب تو نیست.
پسر گریه سر داد. پدر را رقت دست داد و او را با خود برد.
هنگام طواف پسر پرسید: پس خدای ما کجاست؟
پدر گفت: خدا در آسمان است.
پسر بیفتاد و بمرد!
پدر وحشت زده فریاد برآورد: آه ! پسرم چه شد؟ آه فرزندم کجا رفت؟
از گوشه خانه صدایی شنید که می گفت: تو به زیارت خانه خدا آمدی و آن را درک کردی. او به دیدن خدا آمده بود و به سوی خدا رفت!

داستان صوتی جدید تالشی به نام خدا وینده از شهرزاد فرهی

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

تلگرام ساز تالشیاینستاگرام ساز تالشی