آواز قدیمی تالشی از استاد قسمت خانی (خیفه امه بشم دنیا بومونو)

09 می 2019
2859 بازدید
بدون نظر

آواز قدیمی تالشی از استاد قسمت خانی (خیفه امه بشم دنیا بومونو)


آواز قدیمی تالشی از استاد قسمت خانی (خیفه امه بشم دنیا بومونو)


ادامه مطلب
موضوع :

سخنی چند از مرحوم قسمت خانی

03 آوریل 2019
4807 بازدید
2 نظر

سخنی چند از مرحوم قسمت خانی


سخنی چند از مرحوم قسمت خانی


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ تالشی از استاد قسمت خانی به نام کله اشته نوم بهاره

29 مارس 2019
2241 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ تالشی از استاد قسمت خانی به نام کله اشته نوم بهاره


دانلود آهنگ تالشی از استاد قسمت خانی به نام کله اشته نوم بهاره


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ تالشی از استاد قسمت خانی به نام آمان آمان آمانم لیلی

29 مارس 2019
3177 بازدید
يک نظر

دانلود آهنگ تالشی از استاد قسمت خانی به نام آمان آمان آمانم لیلی


دانلود آهنگ تالشی از استاد قسمت خانی به نام آمان آمان آمانم لیلی


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ تالشی از استاد قسمت خانی به نام یار برن برن

24 مارس 2019
2967 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ تالشی از استاد قسمت خانی به نام یار برن برن


دانلود آهنگ تالشی از استاد قسمت خانی به نام یار برن برن  


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ قدیمی تالشی از استاد قسمت خانی به اسم واجان وا

22 مارس 2019
2870 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ قدیمی تالشی از استاد قسمت خانی به اسم واجان وا

قسمت خانی


دانلود آهنگ قدیمی تالشی از استاد قسمت خانی به اسم واجان وا


ادامه مطلب
موضوع :
پیشنهاد های امروز TOP