گروه طیلسان

اجرای گروه موسیقی طیلسان در تهران

99

اجرای گروه موسیقی اقوامی توسط گروه طیلسان در تهران فردا شب برگزار میشود.

 

گروه موفق موسیقی طیلسان  فردا شب به مورخ شنبه دهم فروردین ماه از ساعت ۲۰ الی ۲۱ در خانه هنرمندان ایران به اجرای موسیقی اقوامی خواهند پرداخت.

ادامه و دانلود