نوید انعامی

دانلود آهنگ تالشی از گروه موسیقی آوای تالش به نام امه همه تالشیمونه

13,775

دانلود آهنگ تالشی از گروه موسیقی آوای تالش به نام امه همه تالشیمونه

خوانندگان : شهرام شایان  – سیروس مرادخانی – معین صدیق بدری – میلاد میرزائی کسگرئی – پویا شیرین زاده کسگرئی – نوید انعامی

دانلود آهنگ تالشی از گروه موسیقی آوای تالش به نام  امه همه تالشیمونه

دانلود آهنگ تالشی از گروه موسیقی آوای تالش به نام رفق

8,335

دانلود آهنگ تالشی از گروه موسیقی آوای تالش به نام رفق

خوانندگان ؛ شهرام شایان 🎤 سیروس مرادخانی 🎤 سجاد عاشوری 🎤 نوید انعامی 🎤 میلاد میرزائی گسکرئی 🎤

دانلود آهنگ تالشی از گروه موسیقی آوای تالش به نام رفق
تلگرام ساز تالشیاینستاگرام ساز تالشی