ناصر زهرابی

دانلود آهنگ تالشی از استاد ناصر زهرابی به نام یاری که کفایه

785

دانلود آهنگ تالشی از استاد ناصر زهرابی به نام یاری که کفایه

این اثر یکی از قدیمی ترین و اولین اجراهای موسیقی سرزمین تالش به شمار می رود.