موسسه محک

دانلود آهنگ جدید تالشی به نام ده ده و زوئه با صدای فریدون و اکبر بخشنده

417

دانلود آهنگ جدید تالشی به نام ده ده و زوئه با صدای فریدون و اکبر بخشنده

     آهنگساز وتنظیم کننده:مهراب مسرور   شاعر:اکرم کرمزاده هفتخونی