دانلود آهنگ تالشی از استاد سید هادی حمیدی به نام چم به راه

12,130

دانلود آهنگ تالشی از استاد سید هادی حمیدی به نام چم به راه

شاعر: ناصر حامدی    خواننده: سید هادی حمیدی      آهنگساز: اکبر کنعانی

متن آهنگ

بهاری که کفایه، دنیا چم برایه( دو بار)
خانه بهار بالاست، دنیا چشم به راه است

گله اسبه سواری بی با، یقین ا چمه یاره( دو بار)
یک اسب سواری باید بیاید، یقین او یار ماست

چ قشنگ آبو صب سر دتاوی ک کو سری خاس آوتاو
صبحدم چه قشنگ می شود وقتی که آفتاب زیبا بر [بام] خانه می تابد

رشونی ویکر شپق شپق ایوری پرمه ولی خواو
روشنایی می پراکند، نورباران می کند و گل را از خواب بیدار می کند

پشو ویرمه کر نفس گا گره گره نه بهاری بو نه
نفس بالا می آید و پایین می رود با صدای گله ی گاو و بوی بهار

همه جا کو خدا وار غمی ده بی ریشه دره بسونه
همه جا خدا می بارد، ریشه ی غم را باید بسوزاند

بهاری که کفایه، دنیا چم برایه( دو بار)
خانه بهار بالاست، دنیا چشم به راه است

گله اسبه سواری بی با، یقین ا چمه یاره( دو بار)
یک اسب سواری باید بیاید، یقین او یار ماست

توکی پور آکه تومی نه ک بهاره کاری را بی تیله
طبق را پر کن از نشا که باید برای [انجام] کار بهاری دوید

تاوه کار آرسه برا، بیز بجاره کاری را بی تیله
وقت کار سریع رسیده برادر، برخیز، باید برای کار بِجاردوید

تومه تا بنشا ننه، بنشا ننه دسی را بمرم
مادرم بوته را نشا کن، برای دستت بمیرم

وارشی تسه نفسی نه خله بکه سسی را بمرم
با نفس گرم باران صدا کن، برای صدایت بمیرم

بهاری که کفایه، دنیا چم برایه( دو بار)
خانه بهار بالاست، دنیا چشم به راه است

گله اسبه سواری بی با، یقین ا چمه یاره( دو بار)
یک اسب سواری باید بیاید، یقین او یار ماست

بیز برجه چمی آکه الاله بو وشتنی نه بی خونده
بلند شو، چشم پنجره را باز کن، باید با رقص و بوی آلاله خواند

خدا سفره سری کو دس نمازی نه نشته خدا دخونده
[باید] سرسفره ی خداوند با وضو نشست و خدا را خواند

بیز تالشه برا بیز دومنی کو آوتاوه ویتاویسته
بلند شو، برادر تالشم بلند شو، در دامنه ی کوه آفتاب تابیده

گولی گافرو دیه ک سلامه دسی نه باغی کو لاییسته
گهواره گل را ببین که با دست باد می جنبد

بهاری که کفایه، دنیا چم برایه( دو بار)
خانه بهار بالاست، دنیا چشم به راه است

گله اسبه سواری بی با، یقین ا چمه یاره( دو بار)
یک اسب سواری باید بیاید، یقین او یار ماست

دانلود آهنگ تالشی از استاد سید هادی حمیدی به نام چم به راه

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

تلگرام ساز تالشیاینستاگرام ساز تالشی